Borgens historikk

ble bygget rundt 1920 av Gustav Wichne, f. 1866. Wichne var kjøpmann, kaffee grossist og eiet Norges største dropsfabrikker"Mercurs Drops". Han var gift med Erikka, f. i 1876. Sammen hadde de 3 barn, Thorvald, Erik og Ella. Han bygget borgen til minne for sin eldste sønn Thorvald, f. 1892, som døde i ungt voksen alder.

Borgen er innvendig dekorert med fresker, malt av den unge bergensmaleren Sigurd Lunde.

«Det er et sterkt personlig præg over dekorationerne, og de vidner om en kræsen maler (...) de røber et kjendskab til materialet som maa sies at være forbausende - tat i betragting at dette kjendskap er erhvervet ved selvstudium og egne eksperimenter» sto det da Bergens Tidende omtalte kunstverkene i 1925. Motivene er delvis hentet fra "riddertiden", delvis er det variete` motiver som minner om litt om både jugensdstil og art deco.

Bruken av borgen har variert gjennom tidene. Etter krigen mistet Wichne alle sine eiendommer på Espeland. Han samarbeidet med okkupasjonsmakten, og ble dømt til fengsel. Om det var hans høye alder, faktumet at at mistet sitt livsverk, eller fengselsdommen vet vi ingenting om.I hvert fall døde Gustav Adolf Wichne rett etter krigen. Som familien sa til oss: "Han la seg ned for å dø", 81 år gammel.

Borgen var nå i statens eie, etter vår informasjon bebodd i noen år. Etterhvert overtok Universitetet i Bergen borgen og områdene rundt. Borgen forfalt, se avisartiklene nedenfor.  Fra ca. 1996 var borgen igjen i privat eie og ble restaurert. I 2000 overtok Torunn Øklands selskap "Park design eiendom as" borgen. Borgen ble leiet ut til næringsvirksomhet. I 2006 kjøpte Trygve Johannes Økland borgen. Han brukte borgen til familiebolig, fram til sommeren 2018. 

Et gammel bilde fra Gustav Wichnes "Mercurs Drops", den tid Norges største dropsfabrikk.
Bildet er fra Billedsamlingen UIB Alelier KK datert 1927.

Om MERCUR AS - Dropsfabrikken.

Og han kunne marketsføring:
"MERCUR DROPS - smaker bedst og er den mest klæbfrie vare, som overhodet fremstilles".

Wichne var også kaffegrossist, merke het "JAVOKKA". Her paviljongen fra landsutstillingen 1928

Javokka kaffe fra Wichne AS - landsutstilling 1928.

Og her kommer marketsføringen:
WICHNE`S JAVOKKA-KAFFE - er finsmakende, kraftig og mest økonomisk i bruk".

Javokka kaffeboks, med motiv fra landsutstillingen 1928, her kallt "Bergensutstilling".

Bergens tidene 1994 - borgen var da i offentlig eie, men i svært dårlig forfatning. En kostbar restaurering begynte i 1997. Fra artikkelen også de neste bildene.

BT 1994

Fra ca. 1995 - borgen var ikke restaurert.

Mye ble transportert sjøveien, her en av Wichnes handelsfartøy.

Også biler og busser fantes i Wichnes storhetstid. Bildet er fra Espeland, 1925, Så paret har nok sett borgen. Den var nettopp bygget! Bilen er forresten bussen som kom fra Bergen sentrum.

G. Wichnes barnebibliotk!! Wichne ga ut
50 "minihefter" med barnehistorier - gratis til de som kjøpte Javokka kaffe og/eller Merkur drops?? Men sikkert populær hos barna, heftene ble tross trykket på 1920/30 tallet!

Her hefte nr. 45 av 50, "Den unge kjæmpe".