Fotoalbum

De siste 3 år har vi brukt mye tid til å utvikle borgens uteområder. Over 500 busker og trær er innkjøpt og plantet i "steinjorden", 40 tonn med jord er fordelt. Vi har anlagt en plen, en skogssti og en rose- og frukthage. Vi har ikke brukt gartner, men gjort alt selv, flere tusen timer arbeid som vi trives med.  Nå har det blitt et lite parklandskap.