Borgens historikk i få ord

Borgen ble bygget rundt 1920 av Gustav Wichne, f. 1866. Wichne var kjøpmann, kaffee grossist (Javokka) og eiet en av Norges største dropsfabrikker "Mercurs Drops". Han var gift 2 ganger og hadde 3 barn, Thorvald, Erik og Ella. Det sies at han bygget borgen til minne for sin eldste sønn Thorvald, f. 1892, som døde i ungt voksen alder.  Det er imidlertid mer sannsynlig at han bygget borgen som representasjonslokale for sine forretningsforbindelser.

Borgen er  innvendig dekorert med mange al secco malerier, malt av den unge bergensmaleren Sigurd Lunde. Disse veggmalerier dekker aller vegger i stuen og spisesalen. Om Lunde skrives det på 1920 tallet:

«Det er et sterkt personlig præg over dekorationerne, og de vidner om en kræsen maler (...) de røber et kjendskab til materialet som maa sies at være forbausende - tat i betragting at dette kjendskap er erhvervet ved selvstudium og egne eksperimenter» sto det da Bergens Tidende omtalte kunstverkene i 1925. Motivene er delvis hentet fra "riddertiden", delvis er det variete` motiver som minner om litt om både jugensdstil og art deco (fra BT arkiv)

Bruken av borgen har variert gjennom tidene. Etter krigen mistet Wichne alle sine eiendommer på Espeland. Det ble Universitet i Bergen som kjøpte gården og borgen på Espeland.
Under krigen samarbeidet Wichne til en viss grad med okkupasjonsmakten, noen påstår at han har  vært "stripete".
Gustav Adolf Wichne døde bare noen måneder etter krigen. Som familien sa til oss: "Han la seg ned for å dø", 81 år gammel.

Borgen var nå i statens eie, og Universitetet i Bergen etablerte i slutten av 1940 tallet en marinbiologisk forskningsstasjon rett ved borgen.  Borgen var bebodd i noen år, etterhvert også av  professorer og studentee knyttet til Universitetet.  Litt etter litt  forfallt borgen, se avisartiklene nedenfor.  1996 kom borgen igjen i privat eie og ble restaurert. I 2000 overtok Torunn Øklands selskap "Park design eiendom as" borgen. Borgen ble leiet ut til næringsvirksomhet. I 2006 kjøpte Trygve Johannes Økland borgen. Han brukte borgen til familiebolig, fram til sommeren 2018. 


Et gammel bilde fra Gustav Wichnes

Et gammel bilde fra Gustav Wichnes "Mercurs Drops", den tid Norges største dropsfabrikk.
Bildet er fra Billedsamlingen UIB Alelier KK datert 1927.

Om MERCUR AS - Dropsfabrikken. 

Og han kunne marketsføring:

Om MERCUR AS - Dropsfabrikken.

Og han kunne marketsføring:
"MERCUR DROPS - smaker bedst og er den mest klæbfrie vare, som overhodet fremstilles".

Wichne var også kaffegrossist, merke het

Wichne var også kaffegrossist, merke het "JAVOKKA". Her paviljongen fra landsutstillingen 1928

Javokka kaffe fra Wichne AS - landsutstilling 1928. 

Og her kommer marketsføringen:
WICHNE`S JAVOKKA-KAFFE - er finsmakende, kraftig og mest økonomisk i bruk

Javokka kaffe fra Wichne AS - landsutstilling 1928.

Og her kommer marketsføringen:
WICHNE`S JAVOKKA-KAFFE - er finsmakende, kraftig og mest økonomisk i bruk".

Javokka kaffeboks, med motiv fra landsutstillingen 1928, her kallt

Javokka kaffeboks, med motiv fra landsutstillingen 1928, her kallt "Bergensutstilling".

Bergens tidene 1994 - borgen var da i offentlig eie, men i svært dårlig forfatning. En kostbar restaurering begynte i 1997. Fra artikkelen også de neste bildene.

Bergens tidene 1994 - borgen var da i offentlig eie, men i svært dårlig forfatning. En kostbar restaurering begynte i 1997. Fra artikkelen også de neste bildene.

BT 1994

BT 1994

Fra ca. 1995 - borgen var ikke restaurert.

Fra ca. 1995 - borgen var ikke restaurert.

Mye ble transportert sjøveien, her en av Wichnes handelsfartøy.

Mye ble transportert sjøveien, her en av Wichnes handelsfartøy.

Også biler og busser fantes i Wichnes storhetstid. Bildet er fra Espeland, 1925, Så paret har nok sett borgen. Den var nettopp bygget! Bilen er forresten bussen som kom fra Bergen sentrum.

Også biler og busser fantes i Wichnes storhetstid. Bildet er fra Espeland, 1925, Så paret har nok sett borgen. Den var nettopp bygget! Bilen er forresten bussen som kom fra Bergen sentrum.

Del denne siden

G. Wichnes barnebibliotk!! Wichne ga ut
 50

G. Wichnes barnebibliotk!! Wichne ga ut
50 "minihefter" med barnehistorier - gratis til de som kjøpte Javokka kaffe og/eller Merkur drops?? Men sikkert populær hos barna, heftene ble tross trykket på 1920/30 tallet!

Her hefte nr. 45 av 50,

Her hefte nr. 45 av 50, "Den unge kjæmpe".