Borgen rådgivning


Litt om "Borgen rådgivning" og min bakgrunn

Jeg har jobbet i kommunal virksomhet i Norge i over 30 år (i Tyskland i 8 år), både som sosialsjef, helse- og sosialsjef og de siste 20 år som rådmann i en kommune i Rogaland. Jeg kjenner godt kommunal virksomhet, har samarbeidet mye med lokalpolitiske miljøer, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, andre offentlige instanser, næringslivet mm. I 2019 har jeg sluttet i jobben som rådmann og flyttet til Bergen.

Jeg blir ofte spurt om hjelp når personer har vanskelige saker i samhandling med offentlig virksomhet. Ofte kan jeg hjelpe med råd og konkret veiledning.

Rådgivningen min vil jeg nå bringe i ordnete former, og etablere "Borgen rådgivning". Jeg ønsker å tilby råd og veiledning i alle typer saker hvor samhandling med offentlig virksomhet er vanskelig. I tillegg kan jeg tilby coaching og veiledning til ansatte og ledere i offentlig virksomhet, basert på min omfattende og varierte yrkeserfaring og utdanning.

Dersom du ønsker kontakt, ring meg på tel. 97593256 eller send en mail til bedlan@online.no med kort info om hva din sak dreier seg om. Finner vi ut at en innledende samtale er hensiktsmessig, inviterer jeg deg gjerne til en kartleggings time i Wichneborgen, eller vi avtaler et møte hos deg.

Velkommen!   

Andreas Polster


Del denne siden