Oppkjørselen til borgen. Vi har kjøpt passende port med hjort emblem.